AKTUALNOŚCI

Zrealizowane projekty firmy Abimex w ramach funduszy unijnych:

„Wzrost potencjału badawczego ABIMEX Sp. z o.o. dzięki zakupowi i wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie produkcji precyzyjnych wykrojników”

„Zwiększenie konkurencyjności oraz dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji wyrobów przy użyciu technologii kiss-cutting’u”

”Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Abimex Sp. z o.o. poprzez nabycie nowoczesnego parku maszynowego do produkcji innowacyjnych pasów podpodeszwowych”

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez znaczące ulepszenie sprzedawanych towarów oraz wprowadzenie nowej usługi”
UE


UE


UE_kiss_cutting


UE_Dunska
POLIGRAFIA NOWY_PROJEKT_OBUWIE


FOTOWOLTAIKA
Fundusze Unijne

copyright © 2012 Abimex Sp. z o.o.